Test je Zakelijk Zelfvertrouwen

Jikkie Has

Test je Zakelijk Zelfvertrouwen!

Zakelijk Zelfvertrouwen test klanten acquisitie

Zelfvertrouwen als ondernemer is van essentieel belang voor een goedlopend bedrijf. Maar hoe weet je of je voldoende ‘Zakelijk Zelfvertrouwen’ hebt? Gebruik deze test om een idee te krijgen van jouw zelfvertrouwen als ondernemer.

Deze test is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. In deze test worden er een aantal uitspraken gedaan. Er wordt gevraagd om aan te geven in hoeverre deze uitspraken op jou van betrekking zijn (zeer oneens – zeer eens).

Besef: er zijn géén goede of foute antwoorden! Ze zijn bedoeld om je te laten nadenken over bepaalde dingen en om je enig inzicht in je eigen voelen, denken en doen te verschaffen als ondernemer op dit moment.

Als je alle vragen beantwoord hebt, kun je je email-adres invoeren. De uitkomsten van de test worden dan naar je mailadres gestuurd en krijg je tips hoe je je Zakelijk Zelfvertrouwen (nog verder) kunt vergroten.

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1.Ik heb veel zelfvertrouwen als ondernemer *

1 van 26